Родовата утопија на АФЖ и партиските односи на моќ (1942-1960)

Пролетната офанзива на ПИРЕЈ, во март ја посветуваме на најголемото женско здружување и движење во нашиот историско-спацијален курикулум. Ваквото иницијално позиционирање, е одредено поради специфичниот предзнак на културна промена која беше спроведена од Антифашистичкиот Фронт на Жените (АФЖ) во средината на 20. век меѓу народите на Југословенската Федерација. Анализата на АФЖ е анализа на процесите на редефинирање на положбата на жените на споменатиот политички простор – како група – која стоела на маргините на политички можното. Тие процеси, во насловот се обединети, под предзнакот – еманципација. Во следниот омнибус на женски приказни од Балканот, ја анализираме историјата на АФЖ во 5 дела, соочувајќи се со нејзините контардикторности, масовни трансформации, критички соочувања: 

I Социјални алгоритми или „историја на нееднаков развој“                                    

II Големиот скок во историјата: АФЖ, мобилизацијата на женско население и состојбата на исклучок

III Национална репродукција: од револуционерни до производствени субјекти             

  • Еднаквост и еднаквоправност
  • Кампањи за еманципација
  • Контрацепција и абортус
  • Концептот за социјално мајчинство
  • Самоуправувањето и родовиот јаз

IV Нов имагинариум: печатот и „новата југословенска жена“                                         

V Југословенскиот социјализам и женското прашање 

***
Цртеж:   К. Jerlagić, Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava, Sarajevo 2016, 116.

 

(Visited 88 times, 1 visits today)
http://static1.pirej.mk/wp-content/uploads/2018/03/imageedit_2_9691387012-1.pnghttp://static1.pirej.mk/wp-content/uploads/2018/03/imageedit_2_9691387012-1-150x150.pngИвана ХаџиевскаАнтроПропоНекатегоризираноАФЖ,жени,историја,левица,патриархат,систем,феминизамРодовата утопија на АФЖ и партиските односи на моќ (1942-1960) Пролетната офанзива на ПИРЕЈ, во март ја посветуваме на најголемото женско здружување и движење во нашиот историско-спацијален курикулум. Ваквото иницијално позиционирање, е одредено поради специфичниот предзнак на културна промена која беше спроведена од Антифашистичкиот Фронт на Жените (АФЖ) во средината на...Нова мисла на пресушената почва.